Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
Trang chủ Đổi bằng lái xe

Đổi bằng lái xe

Học lái xe ô tô bằng b1
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường