Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường